Sportpszichológia edzőknek

Az edzők a leggyakrabban sportolójuk vagy csapatuk számára keresnek szakembert, amikor sportpszichológus segítségét kérik. Fontos azonban hangsúlyoznunk, hogy a problémák megoldását nagymértékben segíti, ha a versenyző(ke)t együttműködő szakmai stáb tudja támogatni. Munkánk során így rendszerint az edző és a sportoló(k) közös problémafelvetése mentén dolgozunk, törekedve a köztük lévő kommunikációs és bizalmi kapcsolat kialakítására, fenntartására.

A közös munkát segíti, ha a sportpszichológus az edzővel és a sportolóval is dolgozik, és ezek a beszélgetések kiszámítható és biztonságas mértékben transzparensek a harmadik fél számára. Ez azt jelenti, hogy a sportoló és a pszichológus munkáját titoktartás övezi, de a sportoló engedélyével, megbeszélés alapján a pszichológus az edző számára fontos és hazsnosítható információkat visszajelezheti a sportoló számára. Ugyanez igaz a sportoló edzővel való munkájára. Így egyik félnek sem lesz az az érzése, hogy nélküle beszélnek róla, mégis megőrizhető a biztonságos beszélgetéshez szükséges bizalom a pszichológusnál.

Az edző feladata összetett, egyszerre kell jó vezetőnek és megértő félnek, szigorúnak, ugyanakkor kíméletesnek lennie, motiválni, bátorítani, mindezt a megfelelő arányban. Korlátozni, negatív és pozitív visszajelzést adni a sportoló önbizalmának támogatása mellett. Mindezen feladatok pszichológiai jártasságot igényelnek. A jó edzők egyik kiemelkedő képessége sportolóik személyiségének menedzselése. Ebben a pszichoterápiás tapasztalattal bíró pszichológus szempontokat tud adni az edzőnek, hiszen nap mint nap a hozzá érkező emberek személyiségével dolgozik.

edzői kommunikáció

Egy másik területe az edzővel való munkának a sportolóval való kommunikáció javítása. A pszichológus segít az edzőnek hatékony, egyszerű, a felkészülést segítő és a személyiségre fejlesztő hatással lévő üzenetek megfogalmazásában.

Sportcsapatok esetén a kitűzött célok mentén több típusú foglalkozásról beszélhetünk. Lehetőség van a csapat összetartásának, kohéziójának fejlesztésére, melyet csapatépítő tréningek segítségével érünk el. A pszichológus azonban nem csak közvetlenül a csapatnak, hanem az edzőnek is nyújthat segítséget. Minden csapatnak van csoportdinamikája, a csapatot alkotók lélektani erőterét pedig az edző képes lehet formálni, ha megérti ezeket a dinamikákat. Azért fontos ez, mert a csapatépítő tréningeknek van rövidtávú hatásuk, a csapat formálódása és a csoportdinamika azonban ennél hosszabb folyamatok. Az edző pozíciója és így hatása is kiemelt ezekre a folyamatokra.

Mindehhez fontos az edző önismerete. Ha egy edző tudja, hogy milyen helyzeteket kezel nehezen, mire reagál érzékenyen, és ez honnan származik, az az első lépés ezeknek a helyzeteknek a hatékony kezelése felé. Ez azonban hosszabb folyamat, az önismereti munka jellegét tekintve a pszichoterápia irányába mutat.

csapat